KLASA 1

Witaj W Naszej Pierwszej Klasie!

Pierwsze kroki, pierwsze słowo dziecka to bardzo ważenie wydarzenie dla każdego rodzica. Podobnie jest z rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej. To coś nowego w życiu dziecka, to “poważna sprawa”. 

Zapraszamy do naszej
pierwszej klasy!

Chcemy aby nasza szkoła oprócz zadań i celów językowych,  uczyła jak umiejętnie radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych:
– rozwijanie w dziecku poczucia własnej wartości
– kształcenie zachowań ułatwiających mu prawidłowe kontakty
z nauczycielem, kolegami i rodzicami
– uczenie właściwych postaw w przypadku rodzących się
konfliktów, niepowodzeń ale i sukcesów
– rozwijanie właściwych nawyków pracy

mgr Edyta Pytlewska

Nauczyciel w klasie 1

mgr Izabela Galas-Ziętal

Nauczyciel w klasie 1

mgr Sabina Jadwiszczyk

Asystent Nauczyciela

Podręczniki w klasie 1

Nasz program:

Rodzina:
– poprawne nazywanie członków rodziny
– kształtowanie uczuć przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny
Najbliższe środowisko dziecka:
– moje miasto, moja szkoła
– miejsce dziecka w środowisku
– rola nauczyciela

Ja w przyrodzie, świat roślin i zwierząt:
– ja jako cześć świata, przyrody
– narządy zmysłów, dzięki którym powstaje w dziecku obraz
najbliższego świata
– najbliższy dziecku świat roślin i zwierząt
– charakterystyczne zmiany w przyrodzie w zależności od pory roku (nazewnictwo)

Wychowanie społeczne i kultura słowa:
– podstawowe formy współżycia w grupie
– budowanie w dziecku własnego systemu wartości
– nauka przywiązania do polskich tradycji
– budzenie poczucia patriotyzmu, budowanie mocnej więzi z Polską

Główne dziedziny nauki

Język polski

Matematyka

Natura

Zabawa

Adres naszej szkoły:
Leaps & Bounds
42 Ashford Road,
Eastbourne

BN21 3TB

Telefon: 078 379 046 47
Email: info@szkolaonline.org

 

Masz pytanie? Napisz!

4 + 10 =

Znajdź nas na Facebooku!