KLASA 5

Witaj W Naszej Piątej Klasie!

“Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się — ze wszystkich sił — tego, czego pragnie.” Paulo Coelho

mgr Izabela Galas-Ziętal

Nauczyciel Klasy 5

mgr Violetta Łukasiewicz

Nauczyciel Klasy 5

W klasie 5 będziemy między innymi uczyć treści, które mogą stać się podstawą do rozmów indywidualnych i dyskusji klasowych. Tematy te zainteresują uczniów, dając im jednocześnie właściwe wzory godne naśladowania, przykłady z życia ludzi wielkich, pasjonatów, pracowitych, przyjaźnie nastawionych do świata i ludzi.

Zapraszamy do naszej
piątej klasy!

Nasz program:

 • Stałe rozwijanie zainteresowania językiem polskim
 • Doskonalenie języka pod względem słownictwa z uwzględnieniem zasad gramatycznych i ortograficznych
 • Doskonalenie czytania ze zrozumieniem
 • Wdrażanie do wykorzystania zdobytej wiedzy językowe w działaniach praktycznych
 • Poznawanie kultury europejskiej, z naciskiem na kulturę polską, polskie tradycje, zwyczaje i obyczaje
 • Rozwijanie szacunku do drugiego człowieka i przestrzeganie reguł współżycia społecznego
 • Rozwijanie wrażliwości humanistycznej i estetycznej
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się
 • Nazywanie własnych uczuć i przeżyć
 • Wdrażanie zasad kultury dyskusji, argumentowania i wnioskowania
 • Ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Kształcenie szacunku do osoby mówiącej
 • Ustalanie najważniejszych informacji w wysłuchanym tekscie

Główne dziedziny nauki

Czytanie

Gramatyka

Geografia

Zabawa

Adres naszej szkoły:
Leaps & Bounds
42 Ashford Road,
Eastbourne

BN21 3TB

Telefon: 078 379 046 47
Email: info@szkolaonline.org

 

Masz pytanie? Napisz!

6 + 8 =

Znajdź nas na Facebooku!