Nowy rok szkolny
przed nami! 

Przygotowania na rok szkolny 2019/2020 już trwają!!! ????
W najbliższych dniach rodzice dzieci uczęszczających do szkoły otrzymają wiadomość dotyczącą rozpoczęcia roku szkolnego, a my nauczyciele ciężko pracujemy w poszukiwaniu jak najlepszych metod nauczania w bardzo często zróżnicowanych pod względem umiejętności grupach. Celem naszym jest przekazać jak najwięcej informacji w tak interesujący sposób, aby zachęcić uczniów do nauki języka i kultury Polski.????????????????

Do zobaczenia 14 września!